ჩემს მეხსიერებაში არის მსოფლიოს უდიდეს თარგმანი მეხსიერება

ეს უკვე შექმნილი შეგროვება ევროკავშირისა და გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის და ისეთ საუკეთესო -კონკრეტული მრავალენოვანი საიტებზე

About