მკითხველი ნანტი ეძებს ბიჭს, კუნთოვანი, ან მოვა და, ყველა ღამით

მე ვიცი, რომ ზოგიერთი გონიერი ადგილებში უფლებების ან სხვაგან, ისე რომ ჩვენ შეიძლება, რომ კარგი, ერთად რომ გსურთ ჩემთან მიიღოს გამრეცხი, როგორც თქვენ გსურთ

About